Prezentarea proiectului

Scopul principal al Ad Astra este  dezvoltarea cercetării fundamentale în România. În această linie se înscrie și identificarea și popularizarea modelelor de succes, a rezultatelor excepționale ale cercetătorilor români din țară și din afara ei.

Începînd din 2014, Ad Astra instituie premiile Ad Astra pentru excelență în cercetare, în domeniile: Științe Fizice și Chimice (Chimie, Fizică, Biochimie, Biofizică); Științele Vieții (Biologie, Farmacie, Medicină); Științele Pământului și Științele Spațiale; Științe Inginerești; Matematică și Informatică; Științe Sociale și Discipline Umaniste. Pentru fiecare domeniu, în cadrul fiecărei categorii, Ad Astra acordă două premii: unul pentru cercetători care au afilierea la o instituție din România și altul pentru cercetători care dețin/au deținut cetățenia română și au afilierea la o instituție din străinătate. 

Asociația Ad Astra acordă un număr maxim de 24 de premii unor cercetători cu rezultate științifice remarcabile. Dintre acestea, se acordă maxim 12 premii cercetătorilor care au afilierea la o instituție din România și maxim 12 premii cercetătorilor care dețin/au deținut cetățenia română și au afilierea la o instituție din străinătate. Cuantumul acestor premii este stabilit de către asociația Ad Astra.

Premiile Ad Astra sunt grupate în două categorii:

    • Excelență în Cercetare (EC)
    • Excelență în Cercetare a Doctoranzilor (ECD).

Premiile Ad Astra acoperă șase domenii științifice:

    • Științe Fizice și Chimice (SFC),
    • Științele Vieții (SV),
    • Științele Pământului și Științele Spațiale (SPSS),
    • Științe Inginerești (SI),
    • Matematică și Informatică (MI),
    • Stiinte Sociale si Discipline Umaniste (SSDU).

Spre deosebire de distincțiile științifice care se oferă drept recunoaștere a activității pe o perioadă de timp îndelungată, premiile Ad Astra evidențiază numai rezultatele științifice remarcabile obținute de candidați în ultimii 5 ani. Rezultatele științifice trebuie să fie recunoscute pe plan internațional și documentate prin lucrări publicate în reviste sau edituri de prestigiu.