Comisia de organizare 2020

I. Științe Fizice și Chimice (SFC)

Rodica Cristescu (Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei, București)

II. Științele Vieții (SV)

Stefan Szedlacsek (Institutul de Biochimie al Academiei Romane, București)

III. Științele Pământului și Științele Spațiale (SPSS)

Vlad Constantin Manea (National Autonomous University of Mexico, Mexico City)

IV. Științe Inginerești (SI)

Virgil-Florin Duma (Universitatea Aurel Vlaicu, Arad)

V. Matematică și informatică:

Liviu Ornea (Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Matematica)

VI. Științe Sociale și Discipline Umaniste (SSDU)

Cristian Ciocan (Universitatea din Bucuresti / ICUB)