Grigore Roșu

Profesorul Grigore Roșu (University of Illinois at Urbana-Champaign) este activ în domenii precum logici pentru informatică, theorem proving, coalgebre și teoria categoriilor, concepția, semantica și implementarea limbajelor de programare și tehnici formale de certificare, monitorizare, sinteză și modularizare în ingineria software. Profesorul Roșu a propus recent o logică de ordinul întâi, “Matching Logic”, ce generalizează specificațiile algebrice, logica de ordinul întâi cu egalitate și logica separării, și posedă un sistem axiomatic corect și complet de deducție. Alte rezultate sunt o semantică formală completă pentru JavaScript și metodologia “Monitor-Oriented Programming” (MOP) permițând specificarea logică de proprietăți ale codului, însoțite de instrucțiuni de executat când proprietățile sunt satisfăcute, respectiv violate, din care se sintetizează în mod automat monitoare pentru programe. Rezultatele profesorului Roșu au apărut în reviste de top precum Logical Methods in Computer Science, Logic and Algebraic Programming, Automated Software Engineering, Formal Aspects of Computing, Theoretical Computer Science, Software Tools for Technology Transfer, și în actele unor conferințe majore precum LICS, POPL, ICALP, RTA, PLDI, ASE, OOPSLA, FM.

link instituție: http://illinois.edu/