Ciprian Sporea

Ciprian Sporea

Dl. Ciprian Sporea (http://dev.doctorat.uvt.ro/wp- content/uploads/2016/08/CV.- Sporea-Ciprian.pdf) este doctorand din 2013 la Universitatea de Vest, Timișoara, Romania, și s-a remarcat prin potențialul activității de cercetare pe care o întreprinde în ceea ce priveste dinamica fermionilor în “black hole geometries” și nu numai. Dl. Ciprian Sporea a publicat 10 articole științifice în reviste internaționale de top, precum European Physical Journal C sau International Journal of Modern Physics D, atât în calitate de co-autor, cât și de autor de corespondență.  Are participări la școli și conferințe internaționale, unde a contribuit cu prezentări orale și poster, și are preocupări în popularizarea științei.