Ana-Maria Răducan

Ana-Maria Răducan (Centre Régional Francophone de Recherches Avancées en Sciences Sociales, București). Specialist în literatura bizantină. Și-a susținut doctoratul în 2015, cu o lucrare despre Semnificațiile termenului eros la Sfântul Simeon Noul Teolog, publicată în același an la Editura Academiei Române, Centrul de Studii Transilvane. Stagii de cercetare și participări la conferințe la Budapesta, Ljubljana, Oxford, Hamburg.

 

 

 

link instituție:   http://www.institutfrancais.ro/category/bucarest/enseignement/universitaire/les-filieres-francophones-en-roumanie/cerefrea-les-filieres-francophones-en-roumanie/