Sergiu Moroianu

Dr. Sergiu Moroianu (Institutul de Matematică al Academiei Române) a obtinut rezultate inovative in probleme dificile din domeniul Analizei Globale. Dintre acestea le menționăm in mod special pe cele privind functiile zeta și eta, unele din aceste rezultate fiind publicate in reviste precum Advances in Mathematics (2010) sau Mathematische Zeitschrift(2011). Un alt rezultat notabil, publicat recent in revista Geometry&Topology (2014), privește varietățile hiperbolice convexe co-compacte 3-dimensionale, in lucrarea menționată introducandu-se un invariant de tip Chern-Simons pentru aceste varietăți.

link instituție: http://www.imar.ro/~sergium/