Asociația Ad Astra anunță decernarea premiilor Ad Astra ediția a5a. La aceasta ediție au fost decernate 6 premii și au acoperit următoarele patru domenii de cercetare:  
  1. Științele Vieții
 
  1. Științele Pământului și Științele Spațiale
 
  1. Științe Inginerești
 
  1. Științe Sociale și Discipline Umaniste
  Premiile au fost decernate în urma unui proces de jurizare imparțial (link jurii), riguros și bazat strict pe excelența științifică. S-au decernat 4 categorii de premii după cum urmează:   Premiul de Excelentă in Cercetare pentru cercetători cu o experiență mai mare de 7 ani și afiliere in România   Premiul de Excelentă in Cercetare pentru cercetători cu o experiență mai mare de 7 ani și afiliere in străinătate   Premiul de Excelentă in Cercetare doctorală pentru cercetători cu o experiență mai mica de 7 ani și afiliere in România   Premiul de Excelentă in Cercetare doctorală pentru cercetători cu o experiență mai mica de 7 ani și afiliere in străinătate   Lista câștigătorilor de la aceasta ediție este următoarea:   Iulian Gherghel – Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Domeniul: Științele Vieții. Categoria: Premiul de Excelentă in Cercetare pentru cercetători cu o experiență mai mica de 7 ani și afiliere in România.   Mircea Tămaș – Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj Napoca. Domeniul: Științele Pământului și Științele Spațiale. Categoria: Premiul de Excelentă in Cercetare pentru cercetători cu o experiență mai mică de 7 ani și afiliere in România.   Mirel Birlan – Institutul de Astronomie al Academiei Romane. Domeniul: Științele Pământului și Științele Spațiale. Categoria: Premiul de Excelentă in Cercetare doctorală pentru cercetători cu o experiență mai mare de 7 ani și afiliere in România.   Andrei Anghel – Universitatea Politehnica București. Domeniul: Științe Inginerești. Categoria: Premiul de Excelentă in Cercetare pentru cercetători cu o experiență mai mică de 7 ani și afiliere in România.     Alexandra Marian-Potra – Universitatea de Vest din Timișoara. Domeniul: Științe Sociale și Discipline Umaniste. Categoria: Premiul de Excelentă in Cercetare pentru cercetători cu o experiență mai mică de 7 ani și afiliere in România.   Alexandra Lelia Dima – Sant Joan de Déu Research Institute, Barcelona. Domeniul: Științe Sociale și Discipline Umaniste. Categoria: Premiul de Excelentă in Cercetare doctorală pentru cercetători cu o experiență mai mare de 7 ani și afiliere in străinătate.   Felicitări tuturor câștigătorilor!