Comisia de organizare 2018

COMISIA DE ORGANIZARE A PREMIILOR AD ASTRA EDIȚIA A 3-A (2018)

Științe Fizice și Chimice
Sandra Eremia (Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice București)

Științele Vieții
Florina Raicu (Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, București)

Științele Pământului și Științele Spațiale
Valeriu Tudose (Institutul de Științe Spațiale, București)

Științe Inginerești
Gabriela Carja (Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași)

Matematică și informatică:
Liviu Paunescu (Institutul de Matematică “Simion Stoilow”, Academia Română)

Științe Sociale și Discipline Umaniste
Andrei Soficaru (Institutul de Antropologie “Fr. J. Rainer”, București)