Lucian Drăguț

Dr. habil. Lucian Drăguț (conferențiar la Universitatea de Vest, Timișoara) desfășoară activități de cercetare în domeniul analizei datelor satelitare de observare a Terrei, GIS si geomorfologie. A fost beneficiarul unui grant internațional Marie Curie pentru cercetători cu experiență și este director al altor proiecte naționale și internaționale. A publicat  articole în reviste de prestigiu precum ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters.  Rezultatele cercetărilor contribuie atât la valorificarea potențialului oferit de multitudinea de date satelitare cît și la utilizarea acestora în domenii conexe.